twitter linkedin


Jornadas, conferencias y presentaciones

Jornadas técnicas


29|11|2016

Idioma de la sessió: Català. Novetats sobre la descontaminació de sòls i aigües subterrànies
Idioma: CATALÀ Els recents canvis normatius en matèria mediambiental han provocat que el sòl i les aigües subterrànies siguin nous aspectes a tenir en compte en qualsevol tipus d’activitat industrial. Aquest marc normatiu queda establert principalment per les obligacions derivades de la transposició de la Directiva 2010/75/UE d’Emissions Industrials (DEI) amb la necessitat de dur a terme l’Informe Base del subsòl en activitats IPPC sotmeses a canvis substancials, i per d’altres normatives anteriors que regulen els sòls contaminats (RD 9/2005) o la Responsabilitat Mediambiental.


DOCUMENTACIÓN DE LA JORNADA

Descontaminació de sòls i aigües. Aspectes legals i tecnics
Caracterización y descontaminación de suelos y aguas subterráneas
La incorporació de l´Informe Base del subsòl en les autoritzacions ambientals


Tel. +34 93 745 79 69

Fax +34 93 726 09 95

E-mail: aias@aias.es